Mobiel tijdschrift voor pleegzorg


Mobiel is een onafhankelijk tijdschrift voor pleegzorg en richt zich op iedereen die betrokken is bij de zorg voor het kind van een ander. Het tijdschrift verschijnt in één pakket samen met de WAT?!, het blad voor en door jongeren in een pleeggezin. Mobiel is informatief en biedt deskundigheidsbevordering, ondersteuning, erkenning en herkenning. Het tijdschrift wordt gemaakt door een enthousiast team van (ervarings)deskundigen. De redactieleden zijn pleegouder, gezinshuisouder, voormalig pleegkind, pleegzorgbegeleider en onderzoeker. Zij geven een stem aan alle mensen die met pleegzorg te maken hebben (gehad), van jong tot oud.