Nieuw: online magazine over pleegzorgbegeleiding

De nieuwe online uitgave van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, is verschenen. Je kunt het tijdschrift lezen (en delen) via de link: http://magazine.mobiel-pleegzorg.nl/mobiel-2-2017 In dit nummer zetten we de pleegzorgbegeleider in de spotlights. Een hulpverlener die we hard nodig hebben en moeten koesteren. Pleegkinderen vragen vaak om specifieke ondersteuning van hun pleegouders. Om deze...


lees meer

Nieuw handboek matching

Op 9 maart is het handboek Methodisch Matchen verschenen. Hiermee krijgen matchers een hulpmiddel in handen dat hen helpt bij het complexe matchingsproces voor jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis. Het matchingsproces wordt helder en stapsgewijs beschreven. Niet eerder is hierover een handboek verschenen. Het biedt professionals een kader bij het maken van afwegingen voor een goede...


lees meer

Wat kost een pleegkind?

Pleegouders geven regelmatig het signaal dat zij niet alle kosten uit de pleegvergoeding kunnen betalen. Als een kind in het kader van de jeugdwet in een pleeggezin wordt geplaatst, ontvangen pleegouders een pleegvergoeding. Deze vergoeding zou kostendekkend moeten zijn. Het is echter onduidelijk wat een pleegkind kost. Op verzoek van Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland...


lees meer

Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen

Op 1 juni vindt in Ede het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen plaats. Een dag lang staan de schijnwerpers gericht op deze bijzondere vormen van zorg voor jeugd, die voor meer dan 25.000 kinderen en jongeren onmisbaar zijn. In pleeggezin en gezinshuis vinden kinderen een plek om ‘zo thuis mogelijk’ op te groeien. Dat maakt deze vormen van jeugdhulp rijk en uniek. De transitie heeft gezorgd voor...


lees meer

Minderjarige slachtoffers lopen geld mis

Minderjarigen die onder voogdij zijn gesteld, vinden nauwelijks de weg naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Er worden weinig aanvragen gedaan voor minderjarigen waarbij Jeugdbescherming is betrokken. Ook is er gebrek aan kennis over het Schadefonds bij voogden. Dit concludeert Noralie van ’t Hul in haar onderzoeksrapport Schadefonds en Jeugdbescherming. In het kader van haar masterscriptie...


lees meer

Liever naar opa en oma

“In 2020 woont een derde deel van alle pleegkinderen bij hun pleeggrootouders.” Deze ambitie heeft de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders (SBPN) geformuleerd in het manifest ‘Uit huis geplaatst? Dan liever naar opa en oma!’ “In Nederland wonen ruim 3500 kinderen bij hun grootouders. Dit is een zesde deel van de kinderen die in een pleeggezin wonen. Ze zijn uit huis geplaatst omdat hun...


lees meer