Afgebroken plaatsing: altijd mislukt?

“Wanneer kun je niet verder met een kind dat aan jou is toevertrouwd?” Bij onze koffiegroep hebben vijf pleegmoeders behoefte om hierover van gedachten te wisselen. We delen overwegingen, er vloeien tranen en het wordt laat. Na afloop zegt een pleegmoeder: “Wat een worstelingen vanavond. Zo wezenlijk, zo kwetsbaar. Fijn dat we dat met elkaar kunnen delen.” De pleegmoeders noemden diverse redenen...

Tags: ,
lees meer

Een spraakmakende blog

In mei 2016 verscheen een spraakmakende blog op Facebook, getiteld ‘Status: boventallig’. Jeugdzorgorganisatie Horizon had dertien projectgezinnen opgeheven en de gezinshuisouders werden boventallig. Televisieprogramma Zembla wijdde er een uitzending aan: ‘Kind van de rekening’. Een jaar later gaat Mobiel in gesprek met Judith Stoker, de schrijfster van de blog, om te horen hoe het nu met haar...

Tags: ,
lees meer

Thema: ruzie

“Aan welk thema zouden we in Mobiel echt eens aandacht moeten besteden?” vraag ik aan mijn twintigjarige pleegdochter Amber. “Ruzie”, zegt ze na enig nadenken. “Hoezo?” Amber: “Ruziemaken vind ik lastig. Jij weet alles zo zeker en je hebt overal een mening over. Ik ben bang dat je boos wordt als ik het ergens niet mee eens ben. Vroeger kon ik niet goed inschatten hoe erg dat was. Ik wil weleens...

Tags: , ,
lees meer

Ruzie ligt op de loer

In pleegzorg hebben we te maken met veel verschillende betrokkenen: (pleeg)kinderen, ouders, pleegouders, gezinsvoogden, pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers, gemeenteambtenaren et cetera. Allemaal hebben zij een mening over wat het beste is voor het pleegkind en allemaal zijn ze medeverantwoordelijk voor de pleegzorgsituatie. Binnen dit web van gedeelde verantwoordelijkheid en verschil...

Tags: , ,
lees meer

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Dit  is eigenlijk een leerboek voor leerkrachten van de basisschool. Als eerste leggen de auteurs het begrip trauma uit. De ontwikkeling van de hersenen komt aan de orde en welke effecten trauma heeft op de ontwikkeling van kinderen. Vervolgens leggen ze uitgebreid uit hoe een leerkracht kan helpen de veerkracht van het kind te vergroten door traumasensitief les te geven. Na vrijwel ieder...

Tags: ,
lees meer

Een klein leven

Anders dan de meeste in Mobiel besproken boeken betreft het hier een roman. Het boek is een wereldwijd succes. Het vraagt erom om in een ruk uitgelezen te worden, ondanks de 750 pagina’s. De hoofdpersonen zijn Jude en zijn drie vrienden. Het verhaal begint in hun studententijd. Jude is een getalenteerde student rechten die uitblinkt in zijn studie. Al snel na zijn afstuderen heeft hij een goede...

Tags: ,
lees meer