Mobiel tijdschrift voor pleegzorg


Mobiel is een onafhankelijk tijdschrift voor pleegzorg en richt zich op iedereen die betrokken is bij pleegzorg. Het tijdschrift verschijnt in één pakket samen met de WAT?!, het blad voor en door jongeren in een pleeggezin. Mobiel is informatief en biedt deskundigheidsbevordering, ondersteuning, erkenning en herkenning. Het tijdschrift wordt gemaakt door een vakkundig en enthousiast team van vrijwilligers. De redactieleden zijn pleegouder, voormalig pleegkind, pleegzorgbegeleider of onderzoeker. Zij geven een stem aan alle mensen die met pleegzorg te maken hebben (gehad), van jong tot oud. De redactie werkt samen met de illustratoren Hanneke Adelaar en Judith Zijtregtop, websitebouwer Johan Slob en vormgever Lion Greveraars. De meeste foto’s op deze website zijn gemaakt door Peter Beemsterboer.