Judith Zijtregtop

Pleegmoeder Judith Zijtregtop zorgt voor een creatieve noot binnen de redactie. Met haar illustraties drukt ze een kleurrijke stempel op het tijdschrift. Ze weet bijzondere pleegzorgmomenten te vangen met haar penselen. Wilt u meer werk van haar zien? http://www.juuzkunsten.wordpress.com/

Tags:
lees meer

Karin Zanin

Karin Zanin is pleeggezinbegeleider bij Lindenhout. Ze studeerde maatschappelijk werk en dienstverlening en specialiseerde zich in agressie en huiselijk geweld. Karin zet haar passie voor pleegzorg graag in als redactielid van Mobiel. Ze vindt het leuk om haar kennis, ervaring en nieuwsgierigheid te bundelen in prettig leesbare artikelen. Ze ziet het redacteurschap ook als positief voor haar...

Tags:
lees meer

Flip Woltering

Flip Woltering is gepensioneerd pleegzorgwerker en (pleeg)vader van volwassen kinderen. Sinds kort is hij ook pleegopa. Hij toont een grote betrokkenheid bij de opgroeiende jeugd. Hij heeft een schat aan kennis en ervaring waar de redactieleden van Mobiel graag uit putten.

Tags:
lees meer

Maud Verhoofstad

Maud Verhoofstad is pleegmoeder van vier (bijna) volwassen pleegkinderen en heeft ook crisisopvang gedaan. Sinds kort is ze ook pleegoma. Voor Mobiel schrijft Maud graag inhoudelijke artikelen op het gebied van jeugdzorg. Daarnaast doet ze eindredactioneel werk. Maud beschikt over een scherpe blik en een vlotte pen.

Tags:
lees meer

Fatih Toprak

Fatih Toprak is kinder- en jeugdpsycholoog  en werkt als onderwijsassistent bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij is betrokken bij ontwikkelingen rondom pleegzorg bij minderheden. Hij wil minderheden enthousiasmeren voor pleegouderschap en pleegouders informeren. Fatih schrijft graag over positieve psychologie, cultuursensitieve pedagogiek en acculturatie. In...

Tags:
lees meer