Links


ALGEMEEN
www.watkrant.nl
De Wat?! Krant website, voor en door pleegkinderen.

www.nji.nl
Nederlands Jeugdinstituut / NJi, website met actuele informatie over uiteenlopende onderwerpen die met jeugd en opvoeding te maken hebben.

www.ouders.nl
Uitgebreide site met verschillende onderwerpen betreffende het ouderschap.

www.pleegzorg.startpagina.nl
Overzicht van pleegzorggerelateerde websites.

www.pleegzorgadvies.nl
Adviesbureau voor pleegzorg.

www.child-abuse.com/childhouse
Children’s House in Cyberspace, Noorse website met veel informatie over kinderen.

www.time-out-jongeren.nl
Hier kun je particuliere projecten vinden waar vastgelopen (pleeg)kinderen tijdelijk terecht kunnen.

www.pleegzorg.nl
Website van Pleegzorg Nederland.

JURIDISCH
www.kinderrechten.nl
Alles over kinderrrechten en het jaarlijkse festival.

www.akj.nl
Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg zet zich in voor verbetering van de rechtspositie en de belangen van cliënten in de jeugdzorg. Zij kunnen terecht bij meer dan 55 vertrouwenspersonen verspreid over heel Nederland.

www.kinderbescherming.nl
De officiële website van de Raad voor de Kinderbescherming

www.restorativejustice.nl
Nederlands Forum voor Herstelrecht, wil daders en slachtoffers met elkaar in contact brengen en proberen te verzoenen.

 

GEZONDHEID
www.adhd.nl
Informatie over Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit.

www.adhd-digitaal.nl
Praktische apps, interactieve materialen, games, tips en wetenswaardigheden over ADHD.

www.psychischegezondheid.nl
Geestelijke gezondheidszorg, met veel links naar belangengroepen en patiëntenverenigingen.

www.redegeld-e.nl/knoop
Algemene Landelijke Vereniging ‘ De Knoop’, voor ouders/verzorgers van kinderen met hechtingsstoornis.

 

NETWERKEN
www.stichtingjip.nl
Stichting JIP (Jongeren in Pleeggezinnen) verzorgt verschillende activiteiten voor jongeren in pleeggezinnen, waaronder jaarlijks een kamp in de zomer.

www.deNVP.nl
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

www.kennisnetwerkpleegzorg.nl/informatiepunt-voor-pleegouders-en-professionals
Het Kennisnetwerk Pleegzorg is een informatiepunt voor pleegouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers. Het bestaat uit een online dossier op de site van het Nederlands Jeugdinstituut en een interactief platform op Kennisnet Jeugd.

www.por-zeeland.nl
Pleegouderraad Zeeland

www.overschatten.nl
Netwerk voor adoptie-en pleegouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking eventueel in combinatie met hechtingsproblematiek.

www.achterderegenboog.nl
Stichting Achter de Regenboog, voor kinderen en jongeren, die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare binnen het gezin.

www.inhuisplaatsen.nu
Bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen! Dat is het motto van Alliantie Kind in Gezin, een brede en groeiende coalitie van maatschappelijke organisaties. De Alliantie wil dat kinderen in de residentiële jeugdzorg een plek vinden in een gezinsvorm.

 

OPLEIDINGEN
www.proeducation.nl
Pro Education is dé aanbieder van  opleidingen op het gebied van jeugdzorg en voogdij.

www.stap-pleegzorg.nl
Stichting voor Pleegzorg Educatie en Stichting op Kleine Schaal in Zwolle. Cursussen voor pleegouders en pleegzorgers.

 

ADOPTIE
www.adoptietrefpunt.nl
Adoptie Trefpunt – Nederlandse adoptiekinderen. Gewijd aan kinderen die zijn of worden geadopteerd door Nederlandse ouders.
Onderwerpen:  Instanties, Hulpverlening, Boeken, Geschiedenis. Tevens Wegwijzer (hoe en waar kun je je adoptiedocumenten inzien/verkrijgen).
Informatie over binnenlandse- en interlandelijke adoptieprocedures.

www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/agp-d/adoc
Het ADOC (AdoptieDriehoek OnderzoeksCentrum) van de Universiteit Leiden is een digitaal wetenschappelijk onderzoekscentrum, gericht op onderzoek naar de effecten van adoptie of pleegzorg (indien gerelateerd aan adoptie) op de geadopteerde, de adoptieouders en de afstandsouders.