Online special Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen

Op 22 juni is de online special van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, over het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen verschenen. Deze uitgave staat vol met informatieve en actuele artikelen, interviews en ervaringsverhalen. Extra editie Op 1 juni vond het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen plaats in Ede. Deelnemers deelden kennis, ervaringen en de laatste ontwikkelingen in pleegzorg....


lees meer

Versterken van de kracht van pleegzorg

In 2014 schreef Stichting Kinderpostzegels Nederland een Call for proposals uit voor het Versterken van de kracht van pleegzorg in Nederland. Hier zijn onderstaande drie trajecten uit voortgekomen: ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’, ‘Ontwikkelagenda deskundigheidsbevordering’ en ‘Samen de schouders eronder’....


lees meer

Pleegzorg begeleiden is een vak!

Het Nederlands Jeugdinstituut en PI Research werkten aan ‘Versterken van pleegzorgbegeleiding – pleegouders, ouders en kinderen worden adequaat begeleid en ondersteund’. Dit resulteerde in maart tot ‘Pleegzorg begeleiden is een vak! De landelijke methodiekhandleiding pleegzorg voor professionals werkzaam binnen de pleegzorg’. Omdat pleegzorgbegeleiders de verbindende schakel zijn tussen alle...


lees meer

Ontwikkelagenda voor deskundigheidsbevordering

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) maakte samen met PIONN een plan voor het ‘Investeren in de kracht van pleegouders – optimale toerusting voor een veilig en stabiel opvoedklimaat’. Dit resulteerde in een ‘Ontwikkelagenda voor deskundigheidsbevordering van pleegouders’. Als gevolg van deze uitkomsten start in 2017 bij de ministeries VWS en Veiligheid en Justitie een groot...


lees meer

Samen de schouders eronder

Hogeschool Windesheim en Trias gingen aan de slag met ‘Werken met netwerken – samenwerken in het belang van het kind’. In maart kwamen hier vier producten uit voort onder de noemer ‘Samen de schouders eronder’: een visie op netwerkbegeleiding, de rapportage van een onderzoek naar de aanwezige methodieken, een handreiking en een...


lees meer

Verbeteragenda pleegzorg

Om van pleeggezinnen te horen wat er speelt, organiseert de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (de NVP) meerdere keren per jaar een meldactie. De NVP neemt de uitkomsten op in de Verbeteragenda Pleegzorg. Met deze Verbeteragenda laat de NVP de stem van pleegouders horen bij beleidsmakers en organisaties. In mei is de eerste Verbeteragenda Pleegzorg verschenen. In het najaar van 2016 vroeg...


lees meer