Verbetering recht op informatie

In deze rubriek heb ik eerder geschreven over de wetsvoorstellen die op dit moment aanhangig zijn en die gevolgen hebben voor de rechtspositie van pleegouders en (pleeg)kind: het wetsvoorstel ter verbetering positie pleegouders en het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen. De verwachting is dat het eerstgenoemde wetsvoorstel zal ingaan op 1 juli 2012 en het andere op 1 januari...

Tags:,
lees meer

Afschaffing bijzondere kosten

In deze rubriek heb ik meerdere malen geschreven over twee wetsvoorstellen die zijn ingediend en die gevolgen hebben voor pleegzorg: het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen (32015) en het wetsvoorstel verbetering rechtspositie pleegouders (32529). Een van de verbeteringen die hiermee wordt beoogd, is verhoging van de pleegvergoeding voor alle pleegouders. Deze verhoging moet uit...

Tags:,
lees meer

Naar de zitting?

Is het aan te bevelen om als pleegouder naar de zitting van uw pleegkind te gaan? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, want het hangt meestal af van de omstandigheden. Vaak wordt gesteld dat het verstandiger is om ‘buiten de strijd’ met de ouders te blijven. Naar mijn mening hoeft dit geen argument te zijn om niet naar de zitting te gaan. Hieronder zal ik uiteenzetten waarom. U hoeft...

Tags:,
lees meer

Wijziging van wetgeving (2)

In oktober 2010 is een wetsvoorstel ingediend ter verbetering van de rechtspositie van pleegouders: het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg. Het wetsvoorstel bevat onder andere de volgende punten: Hulpverleningsplannen kunnen alleen na overleg met pleegouders worden vastgesteld Het voogdijplan of het gezinsvoogdplan van Bureau Jeugdzorg kan alleen worden vastgesteld na overleg...

Tags:,
lees meer

Wijziging van wetgeving (1)

  In Mobiel 5 2006 en 2 2010 is in deze rubriek geschreven over het advies en het wetsvoorstel tot herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen. Inmiddels zijn een aantal wijzigingen in het wetsvoorstel (amendementen) opgenomen. Hieronder vindt u de laatste stand van zaken met betrekking tot de belangrijkste wijzigingen voor pleegzorg. 1. Indien een minderjarige met een machtiging uithuis is...

Tags:,
lees meer

Pleegoudervoogdij (2)

In de vorige Mobiel (nummer 1) heb ik uiteengezet wat de pleegoudervoogdijregeling inhoudt. In de praktijk blijkt dat deze regeling verschillende knelpunten oplevert op het gebied van financiering en onderhoudsverplichting, bij problemen in het pleeggezin en bij indicatie. Verschil in financiering Er is verschil in financiering van een pleegkind dat onder voogdij staat van Bureau Jeugdzorg en...

Tags:,
lees meer