De mening van pleegouders

Het pleegkind wordt omgeven door verschillende volwassenen die ondersteuning bieden. Vooral als er sprake is van gedwongen hulpverlening (ondertoezichtstelling of een voogdijmaatregel). De visie over wat het beste is voor het pleegkind kan dan ook gemakkelijk uiteenlopen. Het belang van het kind is geen toverformule, maar moet concreet gemaakt worden. Is het bijvoorbeeld in het belang van het...

Tags:,
lees meer

Beschermingsmaatregelen 18+

De kinderbeschermingsmaatregelen, de (voorlopige) ondertoezichtstelling en de (tijdelijke of voorlopige) voogdij kunnen worden uitgesproken over minderjarigen. Dit betekent dat deze maatregelen kunnen worden genomen tot het achttiende levensjaar. Echter ook (jong)volwassenen kunnen (gedwongen) bescherming nodig hebben. Namelijk wanneer iemand niet (geheel) in staat is om de eigen belangen goed te...

Tags:,
lees meer

Family live

Iedereen die met het kind in een zodanige persoonlijke betrekking staat of heeft gestaan dat gesproken kan worden van family life, in de zin van artikel 8 van het Euro¬pees Verdrag voor de Rechten van de Mens, kan zich op dit recht beroepen(1). Het recht op family life wordt namelijk beschermd. Family life kan bestaan omdat er sprake is van een bloedband, een juridische band, verzorging van het...

Tags:,
lees meer

Verbetering recht op informatie

In deze rubriek heb ik eerder geschreven over de wetsvoorstellen die op dit moment aanhangig zijn en die gevolgen hebben voor de rechtspositie van pleegouders en (pleeg)kind: het wetsvoorstel ter verbetering positie pleegouders en het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen. De verwachting is dat het eerstgenoemde wetsvoorstel zal ingaan op 1 juli 2012 en het andere op 1 januari...

Tags:,
lees meer

Afschaffing bijzondere kosten

In deze rubriek heb ik meerdere malen geschreven over twee wetsvoorstellen die zijn ingediend en die gevolgen hebben voor pleegzorg: het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen (32015) en het wetsvoorstel verbetering rechtspositie pleegouders (32529). Een van de verbeteringen die hiermee wordt beoogd, is verhoging van de pleegvergoeding voor alle pleegouders. Deze verhoging moet uit...

Tags:,
lees meer

Naar de zitting?

Is het aan te bevelen om als pleegouder naar de zitting van uw pleegkind te gaan? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, want het hangt meestal af van de omstandigheden. Vaak wordt gesteld dat het verstandiger is om ‘buiten de strijd’ met de ouders te blijven. Naar mijn mening hoeft dit geen argument te zijn om niet naar de zitting te gaan. Hieronder zal ik uiteenzetten waarom. U hoeft...

Tags:,
lees meer