Uitgever


Stichting Mobiel
Administratie
Postbus 753
8000 AT Zwolle

tel: (038) 422 25 26
fax: (038) 422 68 98
e-mail: info@mobiel-pleegzorg.nl

Adreswijzigingen
Abonnees die via een pleegzorginstelling zijn aangemeld, kunnen adreswijzigingen aan hun pleegzorginstelling door te geven. Deze instelling zorgt er dan voor dat de abonnementenadministratie van Mobiel de wijziging verwerkt. Particuliere abonnees kunnen zich wel rechtstreeks tot de abonnementenadministratie van Mobiel wenden via (038) 422 25 26 of info@mobiel-pleegzorg.nl.

Abonnementen
De abonnementsprijs bedraagt € 28,50 (voor België € 32,80). Bij een groepsabonnement van meer dan 10 exemplaren geldt een gereduceerde prijs. Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan. Bij tussentijdse abonnering wordt voor de resterende tijd van het jaar een evenredig gedeelte van de abonnementsprijs berekend.

Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 5,90.

Beëindiging van het abonnement kan schriftelijk tot uiterlijk 1 november van het lopende abonnementsjaar. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Advertenties
Voor informatie over advertenties kunt u contact opnemen met Lindy Popma, hoofdredacteur van Mobiel.
Telefoon: 06 – 831 931 85, e-mail: redactie@mobiel-pleegzorg.nl.