Zorgen voor het kind van een ander

Het thema van Mobiel 1 is ‘ruzie’. In pleegzorg hebben we te maken met veel verschillende betrokkenen. Allemaal hebben zij een mening over wat het beste is voor het kind en allemaal zijn ze medeverantwoordelijk voor de situatie waarin het kind verkeert. Binnen dit web van gedeelde verantwoordelijkheid en verschil in perspectief ligt ruzie op de loer. Hoe gaan pleegzorgbetrokkenen hiermee om en hoe kan het beter?

Opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinssituatie heeft hoge prioriteit, maar het aantal plekken in pleeggezinnen en gezinshuizen is verre van voldoende. Pleegzorg Nederland zoekt duizenden gezinnen die voor lange of korte tijd een of meerdere kinderen willen opvangen, maar de campagnes leveren niet genoeg nieuwe plekken op om aan de stijgende vraag te voldoen. ‘Is de rek eruit?’ vroegen we aan tien mensen uit het werkveld. Zij kwamen met tal van oplossingen om pleegouders en gezinshuisouders te werven.

Verder in dit nummer: co-pleegouderschap, misverstanden over gehechtheid, ondersteuning van pleegouders en pleegzorgvergoedingen.