Zomernummer over vrije tijd

Voor het nieuwe nummer van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, doken we in het thema ‘vrije tijd’. Hoe vind je een vrijetijdsbesteding die bij een pleegkind past? Wat wil het kind zelf? Is het erg als een kind zich verveelt? We spraken erover met onder andere een vrijetijdswetenschapper en met pleeggezinnen.

En verder: Afgebroken plaatsingen in pleegzorg veroorzaken veel kopzorgen bij alle betrokkenen. Is een afgebroken plaatsing altijd mislukt of kan die ook wat positiefs opleveren?

Ook interviewden we Henk van Oosteren, die onderzoek deed naar grootouders die voor hun kleinkinderen zorgen. We spraken met journalist en schrijver Rudie Kagie. Onlangs verscheen zijn boek ‘Hopman’, over de onconventionele relatie tussen Rudie en zijn pleegvader. Een van de makers van het handboek ‘Methodisch matchen’ schreef een artikel over het koppelen van jeugdigen aan een passend pleeggezin of gezinshuis.

Gezinshuisouder Judith Stoker vertelt in de nieuwe Mobiel hoe het met haar gezin gaat, een jaar nadat haar spraakmakende blog ‘Status: boventallig’ verscheen en zij volop in de media verscheen.