Zorgen voor het kind van een ander

In Mobiel 6 kun je een artikel lezen over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Wie zijn ze en waar komen ze vandaan? Deze jongeren hebben vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt voor en tijdens hun vlucht naar Nederland. Hulpverleners zijn daar niet altijd op toegerust.

Het thema van deze Mobiel is ‘Impact van diagnoses’. Veel pleegkinderen krijgen een diagnose, zoals een angststoornis, een gedragsstoornis of ADHD. Wat betekent het om een label te krijgen?

Verder in dit nummer: een pleegkind met een baby, thuiszitters en passend onderwijs, het pleegzorgspel ‘Je leven draait door’, ervaringen met het levensboek en het tienjarig bestaan van Stichting PleegWijzer.